Giơí thiệu về Cty Yamabun

  • Lời giới thiệu từ Giám Đốc
  • Tóm tắt sự thay đổi của Công ty
  • Nôi dung công việc
  • các chứng chỉ đã nhận
  • Lịch sử của YAMABUN
  • Quảng cáo về công ty YAMABUN

các chứng chỉ đã nhận

Tháng 1 năn 2010 đã đạt được chứng chỉ FSC-COC.
Chứng chỉ FSC là hỗ trợ quản lý rừng trên thế giới mà bao gồm lợi nhuận thích hợp đối với môi trường và kinh tế.
Hội đồng quản trị rừng quốc tế (FSC) là một tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ độc lập có trụ sở đặt tại thành phố Bonn của Đức.
Công ty YAMABUN chúng tôi sử dụng ( Chứng chỉ FSC) và đang làm việc để thúc đẩy việc áp dụng các sản phẩm được chứng nhận FSC.
Chứng chỉ ISO9001
Tháng 10 năm 2006 đã đạt được chứng chỉ ISO9001
Chúng tôi luôn nhằm mục đích để xây dựng một hệ thống để đạt được chất lượng cao và sự hài lòng của khách hàng