Giơí thiệu về Cty Yamabun

  • Lời giới thiệu từ Giám Đốc
  • Tóm tắt sự thay đổi của Công ty
  • Nôi dung công việc
  • các chứng chỉ đã nhận
  • Lịch sử của YAMABUN
  • Quảng cáo về công ty YAMABUN

Lời giới thiệu từ Giám Đốc

Công ty YAMABUN sản suất và bán các vật liệu đóng gói
Từ 10 năm trước C.ty đã tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam sang để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật của doanh nghiệp nhật bản nhằm phát triển tình đoàn kết, hữu nghị của hai nước.

Cho đến bây giờ cũng có nhiều tu nghiệp sinh đã tốt nghiệp và đang làm việc tại các doanh nghiệp việt nam.
Nếu bạn có tinh thàn phấn đấu thì Nhật là nơi lý tưởng, bạn có muốn phát huy tinh thần đó không?

Tại đây các bạn có thể học được các kỹ năng, có được khả năng tiếng Nhật ( Kiểm tra trình độ tiếng Nhật bằng 3, bằng 2) và biết được cuộc sống, phong tục tập quán của nhật ..vv Cty YAMABUN sẽ hỗ trợ trong cuộc sống cho các bạn.

Công ty cổ phần YAMABUN
Người đại diện : Masakazu Yamane